Hvem er Kim?

Jeg er uddannet medicinalkemiker fra Århus Universitet og har i en årrække været tilknyttet Afdeling for Retskemi ved Institut for Retsmedicin, ligeledes ved Århus Universitet. Desuden har jeg siden gymnasietiden været fascineret af rusmidler og det faktum, at alle kendte civilisationer, nye som gamle, har brugt rusmidler og/eller rusteknikker i et eller andet opfang. 

Mit speciale i analytisk retskemi var fokuseret på kemisk profilanalyse af illegale stoffer og det omfattede bl.a. udviklingen af en metode, der bruges til at sammenligne to eller flere af politiets beslaglæggelser af kokain for derved at kunne bestemme, om de kommer fra den samme oprindelige produktion. Metoden og dens resultater bruges den dag i dag som et videnskabeligt værktøj i efterforskningen af organiseret narkotikakriminalitet i både Danmark Norge og Sverige. 

 

Hvorfor skulle han være spændende at høre på?

Min uddannelse og mangeårige interesse for rusmidler har givet mig en god solid viden indenfor området og har gjort mig i stand til at skille skidt fra kanel i en verden, der er gennemsyret af misforståelser, vandrehistorier og følelsesbaseret argumentation. Personligt kan jeg bedst forholde mig til videnskabeligt baseret argumentation men da den politiske holdning i mange år har været en meget ensidig “drugs are bad, m’kay”, mener jeg også, at empirisk viden og personlig erfaring i et vist omfang har sin berettigelse.

I de senere år er der dog kommet et fornyet fokus på, at mange af de ellers forbudte stoffer kan være effektive i behandlingen af en lang række ellers invaliderende sygdomme så som kræft, Tourettes syndrom, sklerose, grøn stær, angst, migræne, posttraumatisk stress syndrom, svær depression, OCD mfl. Det budskab vil jeg meget gerne have spredt og kan jeg samtidig bidrage med mere nuancerede synspunkter til debatten, så gør jeg meget gerne det.