Stofbrugerundersøgelsen “Global Drug Survey”

11-21-2013
Global Drug Survey 2014 er målrettet stofbrugere

Global Drug Survey 2014 er målrettet stofbrugere – så deltag, hvis du bruger eller har brugt rusmidler af den ene eller anden art (også tobak og alkohol!)

Den 13. november blev verdens hidtil største internationale undersøgelse af stofbrugeres vaner, Global Drug Survey, lanceret i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning ved Århus Universitet. Et af formålene med undersøgelsen er at afdække, hvilke stoffer (eller kombinationer af stoffer), der giver de fleste problemer hos brugerne og efterfølgende at bruge denne viden til at lave en guide til skadesreduktion. Skadesreduktion (harm reduction) er et begreb, der tager udgangspunkt i, at en person, der har besluttet sig for at bruge stoffer, helst skulle bruge dem på den mindst skadelige måde. Det er ikke nogen hemmelighed, at det kan være farligt at tage stoffer men det er dog langt fra alle brugere, der oplever negative konsekvenser ved deres brug og det er derfor vigtigt at få fokus på begge sider af sagen i stedet for altid at fokusere på de dårlige/uheldige historier om stofbrug.

Konceptet om skadesreduktion kender vi allerede fra Sundhedsstyrelsens maksimale alkoholanbefalinger men noget lignende for andre rusmidler, har vi aldrig set fra de danske myndigheders side. Her er holdningen slet og ret, at stoffer er farlige og at man bare skal lade være, hvilket ikke just er brugbar viden for de mange tusinde danskere, der hver dag beslutter sig for at bruge en eller anden form for narkotika.

Sundhedsstyrelsen laver hvert år en vurdering af narkotikasituationen i Danmark til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EMCDDA). Rapporten beskriver bl.a. forbruget af illegale stoffer i Danmark fordelt på alderstrin, et skøn over antallet af misbrugere og lignende, der kan bruges af myndighederne i indsatsen mod misbrug. Der er således ikke tale om en undersøgelse, der på nogen måde vedrører den enkelte stofbruger og detaljegraden er helt til hundene. Langt størstedelen af rapportens tal kommer fra “Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne” (SUSY) hvor kun et enkelt punkt ud af 79 handler om befolkningens brug af euforiserende stoffer og kun syv stoffer er taget med, resten er kategoriseret som “andre stoffer”. For at sætte det lidt i perspektiv, så blev der i EU i 2012 fundet 73 helt nye typer euforiserende stoffer (!).

Svarprocenten for SUSY2010 ligger på knap 60 % og den er lavest for mænd mellem 16 og 24 år. Det er denne gruppe, der, i følge undersøgelsen, eksperimenterer mest med stoffer og lur mig, om ikke der er mange stofbrugere, der af den ene eller anden årsag vælger ikke at besvare en uspecifik sundhedsundersøgelse?

Nå, det var lidt af et sidespor, men det korte af de lange er, at alle stofbrugere i Danmark burde tage at deltage i Global Drug Survey 2014 så vi kan få et mere rettidigt og nuanceret billede af, hvem der bruger stoffer og hvilke stoffer/kombinationer, der er problematiske og dermed også hvilke, der er mere sikre at benytte sig af.

 

Ingen kommentar, endnu!.

Skriv en kommentar